Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. Onderzoekend, inspirerend en vol energie.

Twitter Linkedin

Werkwijze

Duidelijke doelstellingen en verwachtingen verbonden
aan concrete acties. Tönjes houdt van helder.

Meer over de werkwijze

Hans Tönjes

De jarenlange ervaring en leergierigheid van
Hans, maken hem een persoon die problemen
als een uitdaging ziet.

Meer over Hans Tönjes

Publicaties

Regelruimte en lef

In opdracht van de samenwerkende inspecties gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs ontwikkelde Hans Tönjes samen met Harm Wijgergangs van Wijgergangs Strategie en Verbinding een oplossing voor de coördinatievraagstukken die optreden in de hulpverlening aan gezinnen met een geringe sociale redzaamheid.


Meer...

Met de Aanpakkers als model verkenden Hans en Harm met meer dan 600 wethouders, bestuurders van zorginstellingen, woningbouwverenigingen en vertegenwoordigers van de inspecties de mogelijke antwoorden op de gemeentelijke en provinciale coördinatievraagstukken.

In Jeugdbeleid publiceerden Wijgergangs en Tönjes over de Aanpakkers onder de titel Regelruimte en lef.

Klik hier voor de publicatie


Minder...
Management van een samenwerkingsverband

In het kader van de opleiding Master Health Administration heeft Hans Tönjes een thesis geschreven over de wijze waarop samenwerkingsverbanden en netwerken in veranderende omstandigheden kunnen functioneren.


Meer...

Hiervoor heeft hij onderzoek gedaan naar het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel waarin 14 organisaties op het gebied van jeugd en opvoedhulp, jeugdGGz en orthopedagogische behandelcentra samenwerken.

Mocht u na het lezen van de samenvatting geïnteresseerd zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen via het contactformulier.

Klik hier voor de samenvatting


Minder...

Werkwijze


Transparant voorstel
Buro Tönjes houdt van helder. In offertes worden doelstellingen en verwachtingen overzichtelijk verbonden met activiteiten. Zo is in één oogopslag duidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt en waarop aanspreekbaar is. Een offerte zonder transparant overzicht van tijdinvestering en kosten is bij Tönjes ondenkbaar, net als budgetoverschrijding zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 

Op de werkvloer
Buro Tönjes helpt u om op managementniveau -samen met uw mensen- echte verbetering te realiseren. Met de ingrediënten uit coaching, advies, training en projectmanagement, die het beste bij uw organisatie passen.
Dynamisch en doelgericht gaan we op zoek naar de mogelijkheden en talenten van uw medewerkers. Geen snel recept voor symptoombestrijding, maar duurzame versterking van uw organisatie, waarbij empowerment de leidraad is.
 

Samen delen
Als ondernemer kent Hans Tönjes de risico’s waar zijn opdrachtgevers in projecten tegenaan kunnen lopen. Hij wil daar graag in delen. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer samen enthousiast raken over een project en samen het succes vieren, behoort men - volgens Tönjes - ook samen een tegenvaller te incasseren.


Kostenplaatje

Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning en wilt u meer weten over hoe u dit financieel kunt inbouwen? Praat eens met Buro Tönjes. Wij vertalen uw vraag naar een concreet voorstel en bieden desgewenst deeloffertes aan, zodat de financiële kant van de zaak overzichtelijk blijft.

 

Meer over Hans Tönjes