Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. Onderzoekend, inspirerend en vol energie.

Twitter Linkedin

Werkwijze

Duidelijke doelstellingen en verwachtingen verbonden
aan concrete acties. Tönjes houdt van helder.

Meer over de werkwijze

Hans Tönjes

De jarenlange ervaring en leergierigheid van
Hans, maken hem een persoon die problemen
als een uitdaging ziet.

Meer over Hans Tönjes

Publicaties

Regelruimte en lef

In opdracht van de samenwerkende inspecties gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs ontwikkelde Hans Tönjes samen met Harm Wijgergangs van Wijgergangs Strategie en Verbinding een oplossing voor de coördinatievraagstukken die optreden in de hulpverlening aan gezinnen met een geringe sociale redzaamheid.


Meer...

Met de Aanpakkers als model verkenden Hans en Harm met meer dan 600 wethouders, bestuurders van zorginstellingen, woningbouwverenigingen en vertegenwoordigers van de inspecties de mogelijke antwoorden op de gemeentelijke en provinciale coördinatievraagstukken.

In Jeugdbeleid publiceerden Wijgergangs en Tönjes over de Aanpakkers onder de titel Regelruimte en lef.

Klik hier voor de publicatie


Minder...
Management van een samenwerkingsverband

In het kader van de opleiding Master Health Administration heeft Hans Tönjes een thesis geschreven over de wijze waarop samenwerkingsverbanden en netwerken in veranderende omstandigheden kunnen functioneren.


Meer...

Hiervoor heeft hij onderzoek gedaan naar het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel waarin 14 organisaties op het gebied van jeugd en opvoedhulp, jeugdGGz en orthopedagogische behandelcentra samenwerken.

Mocht u na het lezen van de samenvatting geïnteresseerd zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen via het contactformulier.

Klik hier voor de samenvatting


Minder...

Buro Tönjes

Thuis in verschillende werelden
Gedragswetenschapper en orthopedagoog Hans Tönjes beweegt zich moeiteloos in verschillende werelden. Door de jaren heen leverde dit hem een kleurrijke schat aan werkervaring op, die hij graag effectief inzet voor zijn cliënten. Als Master Health Administration, volgt Hans Tönjes ontwikkelingen in de zorg op de voet. Hij voelt zich daarbij vooral aangetrokken door complexe vragen en uitdagingen op organisatieniveau.
 

Creatief richting doel
Creatief en waar nodig onorthodox in het bedenken van strategische oplossingen, dat is Hans Tönjes. Altijd met een scherp oog voor haalbaarheid. Buro Tönjes vertaalt kwaliteit naar het creëren van de juiste balans tussen doeltreffende hulpverlening en een doelmatige bedrijfsvoering.


Bundelen van krachten
Hans Tönjes zoekt altijd oplossinggericht naar mogelijkheden om een organisatie te versterken. Hij gebruikt zijn tijdelijke aanwezigheid om beschikbare expertise te mobiliseren, kennis over te dragen en waar nodig aan te trekken. Tegelijkertijd creëert hij vormen waarmee de ontwikkelkracht ook na zijn vertrek benut blijft, om te borgen dat het afgeronde project succesvol continueert.

Meer over de werkwijze van Buro Tönjes…