Wat is nieuw(s)...

Strategiedag Youké Sterke Jeugd

Tijdens de geanimeerde strategiedag van jeugdzorgaanbieder Youké Sterke jeugd was Hans Tönjes een van de tafelheren aan de netwerktafels in het Word Cafe.

 

 

Het thema intersectorale samenwerking werd door hem opgerekt naar samenwerking met ieder die kan bijdragen aan het versterken van het oplossend vermogen van de cliënt en zijn gezin. De aanwezigheid van een aantal ouders van cliënten hielp daar zeker aan mee. Niet alleen professionele organisaties zijn nodig om problemen op te lossen, juist de betrokkenheid van belangrijke mensen uit het informele netwerk kunnen voor onverwacht sterke en vooral duurzame oplossingen zorgen. 

Dit betekent veel voor organisaties maar zeker niet dat ze moeten afwachten. De hulp van mensen die er veel verstand van hebben moet, zo waarschuwde een moeder vooral niet te laat komen. Want dan zijn we zo moe dat het eigenlijk niet meer kan lukken! 

De conclusie aan de tafel was helder, vraag je af "wie" kan bijdragen voordat je spreekt over "wat" er zou moeten veranderen. Dan maak je de kring van mogelijke helpers niet bij voorbaat te klein en kun je met elkaar kiezen wie aan de slag gaan. Zo kunnen familieleden, buren, mensen van de sociale wijkteams en specialisten bijdragen wat nuttig is en bescheiden achteruit stappen wanneer hun bijdrage op dit moment niet nodig is. 

De opdracht aan organisaties als Youké Sterke Jeugd maar ook aan de wijkteams werd door de ouders kernachtig samengevat: Verwijs niet steeds door wanneer iets niet lukt maar kom aan het begin, en soms tussendoor nog een keer, om ons heen staan met alle kennis die je hebt. Dan kunnen we sneller de juiste hulp krijgen en zijn we eerder, duurzamer en waarschijnlijk tegen minder kosten in staat om verder te kunnen!



Terug naar overzicht