Wat is nieuw(s)...

Veel meer dan dagbesteding

Na een succesvol project bij STEVIG in Oostrum waar de klassieke dagbesteding werd omgevormd naar daginvulling en arbeidstraining met een naadloze aansluting met werk en leerbedrijven in de omgeving is Hans Tönjes nu in Zwolle aan de slag.  

Voor Frion, RIBW-GO en InteraktContour is Hans projectleider en realiseert hij in de vijf door de gemeente benoemde werkgebieden integrale dagbesteding. Burgers in Zwolle, die voldoen aan de eisen van de WMO entreetoets kunnen bij de drie organisaties hun dag in hun directe woonomgeving op een zinvolle en herstelgerichte manier besteden. Op de lagere treden van de participatieladder kan men ontmoeten, meedoen, leren en trainen om zo te ervaren op welk gebied ontwikkelingsmogelijjkheden liggen. 

Voor burgers die een stapje verder kunnen maken zijn er mogelijkheden op het gebied van horeca, dienstverlening, productie en techniek, adminstratie en ICT en kunstzinnige vakken. Na het opdoen van ervaring in de Werkelaar, de Creatieve Coöperatie of Klus in de Wijk kan, al dan niet met loonwaardesubsidie, een baan bij een van de vele Zwolse bedrijven, die het maatschappelijk ondernemen als vanzelfsprekend beschouwen, worden gevonden.  Terug naar overzicht