Wat is nieuw(s)...

Hans Tönjes dagvoorzitter

Hans is door het Intersectorale Zorgprogramma Gedragsstoornissen Overijssel gevraagd om als dagvoorzitter op te treden tijdens de werkconferentie op 11 februari.

Natuurlijk doet hij dat graag al is het alleen al omdat hij groot voorstander is van intersectorale samenwerking. Hans heeft al eerder conferenties en symposia voorgezeten en trad in opdracht van de hoofdinspectie Gezondheidszorg ook succesvol op als gespreksleider in op het Lagerhuis geïnspireerde discussies met professionals en bestuurders.Terug naar overzicht