Buro Tönjes

Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, een bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. In gesprekken is hij onderzoekend maar vaak ook vol energie over de kansen die ontstaan.
Wanneer kansen soms nog dromen zijn of problemen vermomde oplossingen gaat
Hans Tönjes voor u op zoek naar een resultaat waar iedereen blij van wordt.

Twitter Linkedin

Tönjes in de praktijk

Gitta Griffioen, lid raad van bestuur Jarabee en voorzitter van het programmabestuur Hulp aan Huis Overijssel

Hans Tönjes is tot 2009 programmamanager geweest van Hulp aan Huis Overijssel. In dit intersectorale samenwerkingsverband bieden 14 organisaties uit de jeugd en opvoedhulpverlening, de jeugd GGZ en de zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking intensieve ambulante gezinsbehandeling.

In de 5 jaar dat Hans leiding heeft gegeven aan het programma Hulp aan Huis heeft hij het programma zowel inhoudelijk als organisatorisch geprofessionaliseerd. Daarbij werkte hij samen met de uitvoerende hulpverleners, gedragswetenschappers en leidinggevenden. Het resultaat was 20% jaarlijkse groei van het aantal gezinsbehandelingen en een verdubbeling van het aantal hulpverleners. Voor het programmabestuur, waarin alle organisaties met bestuursmandaat vertegenwoordigd zijn, was Hans een verbinder en inspirator maar ook de doel en resultaatgerichte voorman die ons op koers hield. Op het moment dat externe invloeden als de veranderende regelgeving en de marktwerking grip kregen op de onderlinge verhoudingen tussen de partners wist Hans het netwerk bij elkaar te houden. Van zijn studie bestuurskunde in de gezondheidszorg (MHA) hebben we in de vorm van zijn afstudeerproject volop mogen profiteren. Geïnspireerd door zijn onderzoek naar waardecreatie in netwerkorganisaties en zijn adviezen is het ons gelukt om Hulp aan Huis Overijssel met nieuw elan voort te zetten.