Buro Tönjes

Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, een bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. In gesprekken is hij onderzoekend maar vaak ook vol energie over de kansen die ontstaan.
Wanneer kansen soms nog dromen zijn of problemen vermomde oplossingen gaat
Hans Tönjes voor u op zoek naar een resultaat waar iedereen blij van wordt.

Twitter Linkedin

Tönjes in de praktijk

Drs. Jan de Kreij, bestuurder Stichting Prezzent

Hans heeft bij ons een onderzoek geleid in een uitermate complexe situatie. Hij heeft daarbij veel aandacht voor de context en weet met zijn integriteit, humor en grote deskundigheid snel aansluiting te vinden bij de mensen in de organisatie. Uitermate prettig om met Hans samen te werken!


 

Tönjes over...

Stichting Prezzent

Stichting Prezzent is een fusie organisatie van diverse voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Telkens wanneer een onderdeel aansloot kwam als vanzelf het personeel, management en staf mee met de bedoeling op te gaan in het grotere geheel. 

Door de nieuwe bestuurder werd scherp opgemerkt dat op deze wijze een gefragmenteerde organisatie was ontstaan met opvattingen en stijlen die per locatie sterk verschilden. 

Buro Tönjes werd ingehuurd om niet alleen de verschillen in kaart te brengen maar ook de cultuurdragers te identificeren en met hen te onderzoeken hoe zij konden bijdragen aan een bedrijfscultuur waarmee dit netwerk van kleine organisaties beter ging functioneren. Door in te zetten op de professionalisering van met name de stafdiensten werd Prezzent versterkt en is zij nu klaar om als een krachtig organisatienetwerk haar onderscheidende en elkaar aanvullende diensten te bieden.  

Deze opdracht is in een plezierige samenwerking met Hanno von Sassen, HRM expertise en advies uitgevoerd.