Buro Tönjes

Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, een bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. In gesprekken is hij onderzoekend maar vaak ook vol energie over de kansen die ontstaan.
Wanneer kansen soms nog dromen zijn of problemen vermomde oplossingen gaat
Hans Tönjes voor u op zoek naar een resultaat waar iedereen blij van wordt.

Twitter Linkedin

Tönjes in de praktijk

Henk Reimert, directeur Maashorst-Koraalgroep en voorzitter Jeugdzorg Brabant

Hans is bestuurssecretaris bij Jeugdzorg Brabant. JZB is een samenwerkingsverband van provinciale jeugdzorgaanbieders. Hans ondersteunt het bestuur van deze organisaties op allerlei gebied. Naast een grote deskundigheid op het gebied van inhoud is hij een specialist op het gebied van netwerkorganisaties. 

Gezien de wijze waarop gewerkt wordt is dit een zeer aanvullende deskundigheid. Daarnaast is Hans een prettige en verbindende persoonlijkheid met een goed oog voor de dynamiek binnen JZB en kennis van de wereld \'buiten\'. Je weet wat je aan hem hebt en er hangt een heel web van kennis en kennissen om hem heen!

 

Tönjes over...

Jeugdzorg Brabant

In de zomer van 2012 werd ik door het dagelijks bestuur gevraagd om het beraad van de Brabantse Jeugdzorg bestuurders te komen ondersteunen. Met het de transformatie en de transitie op komst was er behoefte aan iemand die met zowel "inhoud" als "organisatie" uit de voeten kon. Als een verbinder tussen de autonome organisaties kon ik het beste van die organisaties mobiliseren. Hierdoor zagen we kans om zeer adequaat te reageren op de adviezen van de commissie Samsom en daar een Brabantse norm in uit te spreken. Ook de Brabantse aanpak kindermishandeling, in coproductie met BJZ en de Provincie kreeg landelijk waardering om de wijze waarop instellingsspecifieke expertise gedeeld en hierdoor voor alle burgers beschikbaar werd. 

In het laatste jaar heeft vooral de tranistie alle aandacht opgeeist. Het was niet altijd eenvoudig om in een omgeving van toenemende onzekerheid en competitie de goede dingen samen te blijven doen. Toch lukte het met elkaar een Normatieve Husivestingscomponent vast te stellen die nu landelijk navolging vindt. Andere opbrengsten waren een goed mobiliteitsplan voor overtallige medewerkers, het samen optrekken in de ontwikkeling van een goed sociaal statuut en de aanzet tot regionale intersectorale samenwerkingsverbanden van jeugdzorgspecialisten.

In 2015 zal het JZB in een lagere frequentie en zonder ondersteuner bijeenkomen om regiooverstijgende sectorale zaken uit te wisselen. Ik kijk terug op een boeiende opdracht met gepassioneerde bestuurders die ondanks alle worstelingen met de tranisite steeds weer ruimte hebben gemaakt om ook op inhoud de transformatie in te zetten.