Buro Tönjes

Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, een bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. In gesprekken is hij onderzoekend maar vaak ook vol energie over de kansen die ontstaan.
Wanneer kansen soms nog dromen zijn of problemen vermomde oplossingen gaat
Hans Tönjes voor u op zoek naar een resultaat waar iedereen blij van wordt.

Twitter Linkedin

Tönjes in de praktijk

Peter van Vliet, directeur Nieuw Veldzicht LSG-Rentray

Hans Tönjes heb ik leren kennen als een vasthoudende, doelgerichte en inventieve adviseur en projectleider. Hij heeft in Flevoland in opdracht van de jeugdzorgaanbieders structurele oplossingen voor de wachtlijstproblemen gevonden.


De doelstellingen van de opdracht waren helder:

1. Zorg er voor dat er van de meer dan 200 kinderen die in Flevoland langer dan 9 weken op jeugdzorg wachten aan het einde van jaar geen een meer over is.

2. Analyseer de cliëntstromen en implementeer verbeteringen in de logistieke processen.

De context was een ingewikkelde: politieke druk en prestige verscherpten de uiteenlopende posities, rollen en opvattingen van de provincie, BJZ en de 3 zorgaanbieders. Binnen deze context is het Buro Tönjes goed gelukt om de gestelde doelen te realiseren. Inventiviteit, vasthoudendheid en souplesse in het contact zijn hierbij in het oog springende kwaliteiten gebleken. 

Hans heeft kans gezien om de administratieve processen te stroomlijnen, de logistieke processen te verbeteren en een impuls te geven aan de resultaat gerichte behandeling die in Flevoland wordt nagestreefd. Door zijn ervaring en kennis van de inhoud en van de bedrijfsvoering was hij voor iedereen een acceptabele gesprekspartner en wist hij uiteenlopende belangen te verbinden.

Het resultaat: de jeugdzorg instroom in Flevoland is ook in 2010 een beheersbaar proces en er zijn geen kinderen die langer dan 9 weken op adquate zorg hoeven te wachten.