Buro Tönjes

Opdrachtgevers noemen hem een verbinder, een bruggenbouwer, diplomaat en ondernemer. In gesprekken is hij onderzoekend maar vaak ook vol energie over de kansen die ontstaan.
Wanneer kansen soms nog dromen zijn of problemen vermomde oplossingen gaat
Hans Tönjes voor u op zoek naar een resultaat waar iedereen blij van wordt.

Twitter Linkedin

Tönjes in de praktijk

Martin Leijen, manager bedrijfsvoering cluster Overijssel Karakter Kinder en Jeugdpsychiatrie

Hans Tönjes is een adviseur die in staat is om mensen met uiteenlopende opvattingen en belangen te verbinden. Hij doet dit door de inhoud consequent centraal te stellen waardoor een gezamenlijk enthousiasme ontstaat over het initiatief. Hans kent de Jeugd GGZ en de jeugdhulpverlening van binnen en kon ons zo helpen het Infant Centrum in samenwerking met Jarabee vorm te geven.

Het Infant Centrum is een initiatief van Karakter en Jarabee en zet zich in om intergrale diagnostiek en behandeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/opvoeders te bieden. Hoewel inhoudelijk niemand bezwaar kan hebben tegen deze intersectorale samenwerking is het realiseren van een centrum waarin Jeugd GGZ en Jeugdhulp intergraal wordt aangeboden heel moeilijk. Niet alleen het overbruggen van verschillen in stijl, cultuur en werkprocessen vroegen veel aandacht. Het afstemmen van wettelijke kaders, instroom en indicatiestelling, financiering en verantwoording deed ons de moed regelmatig in de schoenen zakken. De muren tussen de sectoren waren nog nooit zo dik! Met hulp van Hans Tönjes bleven de bestuurders van Karakter en Jarabee geloven in hun droom en konden zij hun organisaties inspireren door te gaan. Daarbij hielp het enorm dat Hans met zijn grote netwerk kans zag om de ministeries van Jeugd en Gezin en Binnenlandse Zaken voor ons initiatief te winnen. Met hun hulp, middels de Kafkabrigade hopen we nu de laatste knopen te ontwarren waarmee onze droom, het op tijd helpen van de hele kleine en kwetsbare infants en hun ouders/opvoeders weer dichterbij kan komen.