Tönjes' aanpak is het beste te omschrijven
als resultaatgericht, vasthoudend
en doortastend.

Verbinder


Kunt u de vragen van uw cliënten niet altijd volledig beantwoorden? Zou samenwerking met een collega uit een andere sector een welkome aanvulling op uw zorgaanbod zijn? Ziet u op tegen de voetangels en klemmen die op uw pad komen wanneer u intersectorale samenwerking zoekt? Vraagt u zich af wat er nodig is op het gebied van regelgeving en werkprocessen of zoekt u naar mogelijkheden om culturen te overbruggen? Uw antwoord op die vragen is Buro Tönjes.


Spil in intersectorale netwerken
Hans Tönjes stond onder andere aan de wieg van de intersectorale netwerken waarin de GGZ, jeugdhulpverlening en LVG-instellingen elkaar wisten te vinden. Als programmaleider realiseerde Hans jaarlijks 20% groei in het aantal behandelingen van de deelnemende instellingen.


Oplossingen van binnenuit

Met kennis van al die zorgsectoren en gevoel voor de eigenheid van instellingen, gaat Buro Tönjes altijd op een diplomatieke en creatieve manier te werk. Tönjes’ aanpak is het beste te omschrijven als resultaatgericht, vasthoudend en doortastend.


Interesse in onze aanpak?
Of meer informatie over het onderzoek dat Buro Tönjes naar netwerken in de zorg heeft gedaan?
Bel ons op of vul het contactformulier in. Wij nemen dan snel contact met u op.